Vevkollegiet ARAKNE
  

KUNSTNERE
   ANNE-KIRSTI ESPENES KAMME GREIFF METTE N. HANDBERG RANDI H. HJORTH
 


 


 METTE NORGÅRD HANDBERG
  Billedvev, design, strikk, broderi, maling, hagearbeid, sykling, døgnet har heldigvis 24 timer!   Tlf. 73 91 87 29

 


 OM HANDBERG - OMTALER - CV - ANDRE ARBEIDER - ELDRE ARBEIDER

 

CV – English text in color

Utdanning
Bergens Kunsthåndverksskole, tekstil 1964 – 67

Education
Bergens Kunsthåndverksskole, textile art 1964 – 67

Stipend/priser
Statens Garantiinntekt fra 1979
Sør-Trøndelag Fylkes Kulturstipend 1977
1.premie genser VM på ski Dale of Norway 1995
1.premie genser Dale A/S 1990
1.premie Jubileumsgenser Dale A/S 1988

Scolarships/grants
1.pr.sweater World Ski Championship, Dale of Norway 1995
1.pr. sweater Dale of Norway 1990
1.pr. sweater Dale of Norway, jubilee 1988
GMI (Guarantied annual income form the Norwegian Government) from 1979
County of South -Trøndelag , Culture Scolarship 1977

Separatutstillinger ( utvalg av 12)
Trondhjems Kunstforening 2007
Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 1998
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1977 og 1994
Galleri Parken, Bergen 1993

Solo Exhibitions (a selection of 12)
Trondhjems Kunstforening 2007
Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 1988
Galleri Parken, Bergen 1993
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (The National Museum of Decorative Arts) 1977 and 1994

Gruppe- og kollektivutstillinger (i utvalg)
'Om kvinner og stemmerett' i Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6. og siste utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Om skog' i galleriet til Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5. utstiling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Hyllest til Hannah' i Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'VERDENSVEVEN3' i Leidangsgalleriet, Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010
(3. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’ Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 2009
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’ Rørosmuseet 2009
Trøndelagsutstillingen 1977, -78, -88, -89, -90, -96, 2007
”En rose er en rose er en ...”, vandreutstilling i Sør-Norge 2002 – 2006
”Fra hedenskap til kristendom”, Vestfold Kunstnersenter 1995
”Midt-norsk tekstilkunst”, vandreutstilling: Island, Færøyene, Sverige, Norge 1989-92
Christiansands Kunstforening 1991
Heimdalsutstillingen Art 84, Art 88 og Art 89 1984, -88 og -89
”Vann – Sjø – Hav”, Norske Tekstilkunstnere, Maihaugen, Lillehammer 1986
TBK i Galleri Horneman, Trondheim 1976, -77, -79, -82, -83, -84
Norges representant på utstilling av kirketekstiler, orgelfestival Sorø, Danmark 1982
”Made in Trondheim”, Vestlandske Kunstindustrimuseum 1981
Raulandsutstillingen 1981
Kunst og Kirke, Erkebispegården, Trondheim 1980
Norsk Kunsthåndverk 1977, -78, -79, -80
Norges representant i Darmstadt 1976
”Norsk Tekstil – Nå”, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1973
Maihaugutstillingen, Lillehammer 1972

Group Exhibitions (a selection)
'About Women and Suffrage' in Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6th. an last exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
'On Forests' in the gallery at Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5th. exhibition in the project 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Tribute to Hannah' in Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4th. exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
ARAKNE-'Verdensveven3', Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010
(3rd. exhibition in the project 'Verdensveven/Weave World Wide')
ARAKNE with the project ‘Verdensvevev/Weave World Wide.’, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 2009
ARAKNE with the project ‘Verdensveven/Weave World Wide’, Rørosmuseet 2009
”A rose is a rose is a ”, Southern Norway (tour) 2002 – 05
”Fra hedenskap til kristendom” (from Paganism to Christianity), Vestfold Center for Contemporary Art 1995
”Midt-norsk tekstilkunst”, Iceland, The Faroes, Sweden, Norway (tour) 1989 – 92
Christiansands Kunstforening 1991
Art 84, Art 88 og Art 89, Heimdalsutstillingen 1984, -88 og –89
”Water – Sea – Ocean”, Norwegian Textile Artists, Maihaugen, Lillehammer 1986
TBK in Galleri Horneman, Trondheim 1976, -77, -79, -82, -83 og – 84
Norway`s representative in exhibition of clerical textiles, Oregon festival in Sorø, Denmark
”Made in Trondheim” Vestlandske Kunstindustrimuseum (The National Museum of Decorative Arts-West) 1981
The Rauland Exhibition 1981
”Kunst og Kirke”, (Art and Church), Erkebispegården, Trondheim 1980
Norsk Kunsthåndverk, The National annual exhibition of applied art 1977, -78, 79 og –80
Trøndelagsutstillingen, annual exhibition (tour) 1999, -78, -88, -89, -90, -96 og 2007
Norwegian representative in Darmstadt, Germany 1976
”Norwegian Textile – now”, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1973
Maihaugutstillingen, Lillehammer 1972

Innkjøpt av (i utvalg)
Adresseavisen, Trondheim 1998
Olavshallen, Trondheim 1989
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1977
Norsk Kulturråd 1972
Diverse banker, skoler, sykehus og sykehjem

Purchase (a selection)
Olavshallen (The Consert Hall), Trondheim 1989
Norsk Kulturråd (The Norwegian Council of Cultural Affairs) 1972
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (The National Museum of Decorative Arts) 1970
Adresseavisen (regional newspaper in Trondheim)
Several banks, schools, hospitals and retirement homes

Utsmykkinger
Tunga Kretsfengsel, Trondheim 1989
Televerket, Steinkjer 1987

Commisions, public art
Televerket (Telephone company) in Steinkjer
Tunga Kretsfengsel (prison) in Trondheim

Kirketekstiler
Messehakel og stola Nidarosdomen, Oppdal kirke og Charlottenlund kirke 1985-85
Strindheim kirke, 16 tekstiler i 4 liturgiske farger, 1977 - 78

Church - and clerical textiles
Chasuble and Stola for The National Cathedral of Nidaros, Oppdal and Charlottenlund Churches 1982 – 85
Strindheim Church, 16 textiles in 4 liturgian colours 1978 - 79

Bøker
”Maske for Maske”, Norge og USA 2001 og 2010
”Strikk til Småfolk” 2006
”Norsk Strikkedesign”, Norges fremste strikkedesignere, 1 av 11 designere, Norge og USA 1999
"Pinner & Garn", 100 norske strikkeoppskrifter, 1 av 8 designere 2010
"Julestrømper - og litt til", Norge, USA og Frankrike 2012

Books
”Strikk til småfolk” (“Knit for children”) Norway 2006
”Maske for Maske” (”Stich by Stich”) Norway and USA 2001 and 2010
”Norsk Strikkedesign” A Collection from Norway`s Foremost Knitting Designers, 1 of 11 designers, Norway and USA 1999
"Pinner & Garn", 100 Norwegian knitting designs, 1 of 8 designers 2010
"Christmas Stockings", Norway, USA and France 2012

Medlemskap
Norske Billedkunstnere
Norske Tekstilkunstnere
Trøndelag Bildende Kunstnere
Norske Kunsthåndverkere

Membership
Norske Billedkunstnere – Norwegian Artists Union
Norske Tekstilkunstnere – Norwegian Textile Artists
Trøndelag Bildende Kunstnere
Norske Kunsthåndverkere – The Norwegian Association of Arts and Crafts

 
vev1

KONTAKTINFORMASJON
Adresse:
Bromstadekra 17 C,
7046 Trondheim

Tlf.: (+47) 73 91 87 29
(+47) 41 28 77 77

E-post: mettenhandberg@gmail.com

Medlem av BONO

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417